İdris (Prunus mahaleb) : Tohum Anacıdır.

Kuşkirazı’na göre daha derine giden yarı kazık kök sistemine sahiptir. En önemli özelliği kireçli ve kurak topraklara uyum yeteneğinin Kuşkirazı’na göre daha iyi olmasıdır. İdris üzerine aşılı çeşitler çinko eksikliği ve kloroza neden olan kirece karşı daha iyi bir dayanım gösterirler. Kuşkirazına göre %20 daha küçük taç oluşturur. 4×5, 5×6 m aralık ve mesafede dikim yapılabilir. İdris üzerine aşılı kiraz ve vişnelerde ilk verim 4.-5. yıllarda gerçekleş- mektedir. Bu anaca aşılı kirazlarda ileriki yıllarda uyuşmazlık gözlenebilir

Comments are closed.